Το site του Δήμου Ιωαννιτών
 εξυπηρετείται από
το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας
Διοίκησης «Σύζευξις»